Usługi realizujemy w całym spektrum dostępnej technologii, podstawą jest dokładna specyfikacja, jakie detale i na jakich powierzchniach będzie wykonane pokrycie.


  Ponadto, również udostępniamy pełen proces technologiczny w zakresie jego uruchomienia w wyznaczonym przedsiębiorstwie.